Akte van geldlening gepasseerd

Nadat vrijdag 7 december de akte van opstal is getekend is afgelopen vrijdag bij notaris Mr. PWM IJdema in Franeker gepasseerd. In de akte zijn de voorwaarden voor de geldlening bij het Funs Skjinne Fryske Enerzjyis (FSFE) vastgelegd. Leden hebben elk 1/3 van de kosten voor de realisatie ingebracht. Voor het resterende deel is met deze akte van geldlening zeker gesteld.

Het FSFE is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van onze provincie. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten zoals het onze.