Akte van opstal gepasseerd

Het heeft geduld en doorzetten gevraagd maar afgelopen vrijdag is eindelijk de akte van opstal bij notaris Mr. AM Feenstra in Berltsum gepasseerd. In de akte is vastgelegd dat een installatie met zonnepanelen op het dak van ESV wordt geïnstalleerd door de Enerzjy Kooperaasje. Naast de Kooperaasje  heeft ook ESV hiervoor getekend.

Een belangrijke mijlpaal want nu deze akte rond is kunnen de overige stappen die zijn voorbereid genomen gaan worden. Zo zitten we aankomende vrijdag bij de notaris om de akte van geldlening te tekenen. Dit is het moment waarop we de opdracht aan installateur FDB uit St. Annaparochie definitief kunnen geven. De inkoop van materialen en apparatuur kan dan gedaan worden en de werkzaamheden kunnen definitief ingepland worden.