Buitenkast voor netaansluiting Liander geplaatst

Maandag 14 oktober is de buitenkast geplaatst bij ESV, Berltsum. Netbeheerder Liander gaat in deze kast de hoofdaansluiting met het elektriciteitsnet maken.

Planning voor dit moment is dat rond de jaarwisseling de werkzaamheden voor het aanleggen van de hoofdkabel door Liander en installatie van de panelen door FDB zullen aanvangen.