Eindrapportage IMF subsidie ingediend

Voor de ontvangen subsidie uit het Iepen Mienskipsfuns Fryslân 2016 is de eindrapportage uitgewerkt en ingediend. De rapportage bestaat uit een samenvatting van de uitvoering en een financiële verantwoording.

We verwachten gelet de vakantieperiode op zijn vroegst eind augustus reactie. Tot die tijd wachten we deze ontwikkelingen af.