Hoorzitting op 27 juni 2019

Donderdag 27 juni zijn tijdens de hoorzitting, met daarbij aanwezig subsidie- en juridische deskundigen , in een constructief onderhoud onze standpunten verder toegelicht en besproken. Erkend is dat binnen de regeling met specifieke voorwaarden de deadline knellend kan werken voor een langdurig project als het onze.

Er is afgesproken dat wij op korte termijn de eindrapportage met financiële verantwoording zullen afronden voor de bestede subsidiemiddelen. Daarna wachten we eerst de reactie van de provincie af alvorens we overgaan tot het tekenen van akten en het geven van de opdracht voor installatie.

Wij hebben vertrouwen in een positieve uitkomst van deze procedurele situatie zodat we binnenkort echt van start kunnen. Tot die tijd zullen we nog even geduld moeten hebben.