It giet oan!!

It giet oan met het eerste coöperatieve zonnestroom project in Berltsum! Het was een lange aanloop maar er zijn voldoende toezeggingen om daadwerkelijk met de realisatie te starten. Ons coöperatieve project gaat gerealiseerd worden op het dak van Fa. ESV aan de Seize in Berltsum.

De afgelopen periode is het gelukt nog enkele deelnemers bereid te vinden. Daarnaast hebben we het aantal participaties van 200 vooralsnog naar 110 terug kunnen brengen zonder financiële consequenties de participant.

Als bestuur bereiden we ons voor op de startavond waar de uitvoering gepresenteerd zal worden. Ook gaan we dan gezamenlijk de participatieovereenkomsten ondertekenen. Een belangrijke mijlpaal in het project!

Tijdens de startavond zullen we de vervolgstappen en planning verder toelichten.