Minister Wiebes stelt aanpassing van de regeling voor

Berichtgevingen in de media over de Klimaatwet zijn je vast niet ontgaan. Minister Wiebes heeft een voorstel aan de Kamer gedaan. De hoofdlijn is dat de terugverdien tijd van de panelen voor deelnemers ongeveer bij 7 jaar blijft. In het voorstel staat dat de Postcoderoos regeling tot 2020 in stand blijft en dat daarna een subsidie ingesteld gaat worden welke de deelnemers en de coöperatie uitgekeerd gaan krijgen.