Notaris werkt akten uit en uitnodiging hoorzitting Provincie Fryslan

Nagenoeg alle formaliteiten zijn afgerond. De concept akten voor de aanvullende financiering en akte van opstal zijn klaar. De notaris heeft opdracht gekregen de akten uit te werken om vervolgens te kunnen ondertekenen. Dit zijn de laatste formaliteiten om tot de daadwerkelijke installatie over te kunnen gaan.

Provincie Fryslan gaat nog niet over tot het goedkeuren van de verstrekte subsidie voor de gemaakte aanloop-, promotie- en marketingkosten. Voor de subsidie was 27 maart 2019 als deadline gesteld. April 2019 hebben we aantoonbaar de subsidiegelden. Om diverse redenen is de deadline niet gehaald. Er zal een hoorzitting volgen waarin we onze standpunten zullen gaan toelichten.