Positieve reactie van de Provincie

Met toch wel enige opluchting hebben we kennis genomen van de positieve reactie van de Provincie aansluitend de hoorzitting op 27 juni 2019 en onze eindrapportage voor de ontvangen IMF subsidie. Er is goed naar ons geluisterd en in het belang van ons burgerinitiatief constructief geoordeeld en gehandeld. De Provincie wenst ons dan ook veel succes met de volgende fase, de realisatie van ons eerste coöperatieve zonnedak.

Het passeren akten voor Opstal en voor Geldlening bij de notaris en realiseren van de elektrische aansluiting door Liander wordt nu weer opgestart. We gaan er van uit de realisatie binnenkort aan te kunnen vangen.