Ruim 50% voorintekening

Aansluitend de presentaties in Berltsum en Wier is in korte tijd op ruim 50% van de ca 200 panelen ingetekend. Een zeer bemoedigend resultaat voor ons als bestuur! Het blijkt dat ook de inwoners van Berltsum en Wier niet alleen begaan zijn met het klimaat maar dat ze ook daadwerkelijk willen gaan deelnemen aan het eerste zonnestroomproject om lokaal energie te gaan opwekken.