overeenkomst met Ecoop St. Annaparochie

Het coöperatie bestuur tekent een overeenkomst met Ecoop St. Annaparochie voor ondersteuning bij het ontwikkelen van het ESV projectplan. ECoop ondersteund o.a. energie coöperaties en geloofd dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal wordt opgewekt.

oriënterende gesprekken ESV

Na enkele oriënterende gesprekken geeft de ESV directie (de heren Groote en Greidanus) aan positief te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van enkele bedrijfshallen. Voor het coöperatie bestuur is dit een belangrijke mijlpaal. Het betekend dat er daadwerkelijk een projectplan ontwikkeld kan gaan worden.