Presentatie kan van start

Voor installatie van 200 zonnepanelen wordt het bestek aan een aantal regionale installateurs voorgelegd met verzoek een offerte voor installatie op te stellen. Eind april is de keuze uit de ontvangen offertes gemaakt. Conclusie is dat de aanvankelijke business case realistisch is. Presentatie aan de dorpsbewoners en het werven van deelnemers kan daadwerkelijk van start.