Presentatie kan van start

Voor installatie van 200 zonnepanelen wordt het bestek aan een aantal regionale installateurs voorgelegd met verzoek een offerte voor installatie op te stellen. Eind april is de keuze uit de ontvangen offertes gemaakt. Conclusie is dat de aanvankelijke business case realistisch is. Presentatie aan de dorpsbewoners en het werven van deelnemers kan daadwerkelijk van start.

oriënterende gesprekken ESV

Na enkele oriënterende gesprekken geeft de ESV directie (de heren Groote en Greidanus) aan positief te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van enkele bedrijfshallen. Voor het coöperatie bestuur is dit een belangrijke mijlpaal. Het betekend dat er daadwerkelijk een projectplan ontwikkeld kan gaan worden.