Tussentijdse update

De geldstroom vanuit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is inmiddels op gang, de eerste betalingen zijn gedaan en materialen zijn onderweg.

Planning voor de installatie is te starten op maandag 3 februari. De installateur zal dan in een week tijd de dakrails, panelen, bekabeling en netstroom omvormers plaatsen.

In diezelfde week zal Verkley met Liander de hoofdstroomaansluiting maken. We verwachten dat de werkzaamheden aan het eind van de week met uitloop naar de week daaropvolgend afgerond kunnen worden.

Na de oplevering zullen we een moment gaan plannen waarop we de installatie feestelijk in gebruik gaan nemen.